Avocatii nostri colaboratori asigura asistenta si consultanta juridica pentru diverse tipuri de persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, acoperind o serie larga de aspecte legale interne si internationale.

Gama serviciilor noastre in acest sens este una extinsa, incluzand printre altele protectia actionarilor minoritari, fuziuni si achizitii, inmatriculare (infiintare) de societati comerciale, precum si redactarea documentatiei complexe specifice societatilor comerciale. Ceea ce oferim clientilor nu sunt numai servicii juridice, ci totodata solutii de afaceri pentru problemele companiilor lor.

Punctele noastre forte în aceasta privinta sunt:

• Înmatriculare (infiintare) de societati comerciale
• Înregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru
• Divizare societati comerciale
• Fuziuni si achizitii
• Dizolvare si lichidare societati comerciale
• Cesiune (vânzare) de actiuni si părti sociale
• Transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.)
• Suspendare temporară a activitătii societatilor comerciale
• Excludere si retragere asociati
• Numiri, revocări si schimbări de administratori
• Numire, schimbare/modificare cenzori
• Prelungire sau reducere durată de functionare a societatilor comerciale
• Majorare sau reducere de capital social
• Aporturi la capitalul social (natură, numerar)
• Modificări ale obiectului de activitate (schimbare obiect principal, adăugare coduri CAEM, autorizare activităti, recodificare)
• Înregistrarea sau modificarea de marci si embleme
• Schimbarea de denumire a societatilor comerciale
• Schimbarea sediului social in acelasi judet sau in alte judete.
• Preluari de firme
• Realizarea de Due Diligence
• Dispute intre asociati
• Dispute în privinta dividendelor
• Asociere în participatiune

Comercial
Activitatea noastra in acest domeniu pe care v-o oferim prin avocatii nostri colaboratori, variaza de la redactarea de contracte speciale la furnizarea documentatiei necesare pentru finalizarea unei afaceri în contextul mai amplu al legislatiei.
Cateva dintre domeniile in care suntem specializati sunt:
• Dreptul proprietatii intelectuale si industriale;
• Legislatia in domeniul protectiei consumatorilor;
• Fuziuni si achizitii;
• Contracte comerciale;
• Dreptul muncii si securitatii sociale.

Având o experienţă vastă, avocaţii colaboratori ai societăţii noastre şi-au dezvoltat foarte bune abilităţi în domeiul redactării, negocierii şi asistenţei juridice acordate clienţilor cu ocazia încheierii diferitelor tipuri de contracte.

Proprietate si constructii
Experienta noastra în domeniul dreptului proprietatii se datoreaza atât faptului ca aceasta constituie una dintre specializarile noastre, dar mai ales faptului ca acest aspect se afla la baza celor mai multe tranzactii comerciale.
Oferim asistenta juridica specializata în domeniul dreptului proprietatii, care constituie înca o chestiune problematica în România.

Alte servicii juridice
– Reprezentare in instanta in cadrul unor litigii civile – actiuni in constatare, in revendicare, actiuni posesorii, succesiuni si partaje, iesiri din indiviziune, granituiri, evacuari, executari silite, actiuni de dreptul familiei
– Asistenta si reprezentare juridica in cadrul litigiilor comerciale – faliment si insolventa, recuperari de creante, concilieri, somatii de plata, dizolvari si lichidari, excluderi asociati

Procesul de infiintare a unei societati comerciale necesită mai multe proceduri obligatorii care pot determina intreaga utilitate a afacerii în sine. Beneficiind de asistență de specialitate pe parcursul fiecărei etape a mecanismului de infiintare a societatii se garanteaza obtinerea de rezultate finale pozitive și, cel mai important, de securitate financiara. Echipa noastra prezinta in mod treptat clienților termenii legali mai mult sau mai puțin complicati și oferă în mod constant asistenta profesională adaptată fiecărui client.

Angajamentul nostru solid pentru profesionalism ne permite să identificam și să dezvoltam strategii mereu orientate catre interesul clientilor nostri.

De asemenea, fiecarui client li se vor prezenta toate documentele necesare procesului de înregistrare a societatii comerciale in Romania.

Pachetul nostru de servicii privind infiintarea de societati comerciale in România include:
• Rezervarea denumirii societatii;
• Redactarea Actului constitutiv si a declaratiilor asociatilor si administratorilor;
• Depunerea capitalului social la banca aleasa;
• Completarea cererilor necesare si depunerea acestora la Registrul Comertului local in prezenta unui referent.
• Ridicarea certificatului de înmatriculare.

Va putem oferi, optional, un sediu social „virtual”, varianta optima pentru clientii care doresc constituirea societatii intr-un termen cat mai scurt.

• Societate cu răspundere limitată (SRL)
Acesta este cel mai popular mijloc pentru desfășurarea activităților comerciale în România, atât pentru investitorii locali cat și pentru cei străini. Principalele argumente in acest sens se referă la:
a. Formalitățile administrative reduse;
b. O mai mare flexibilitate în comparație cu alte tipuri de societati comerciale;
c. Cerințe scăzute cu privire la capitalul social.
Scurta informare:
– Capitalul social minim: în prezent 200,00 lei (aproximativ 45 euro);
– numărul maxim al asociatilor, persoane fizice sau juridice, este de 50;
– un SRL este administrat de unul sau mai mulți administratori, care pot avea putere deplina sau limitată și a cărui cetățenie poate fi română sau străină.

• Societate pe actiuni (SA)
Numărul societăților pe acțiuni (SA) este în creștere în România.

Scurta informare:
-Capitalul social minim: în prezent 25.000 EUR;
-Nu există nici o limită in ceea ce priveste numărul de actionari, cu toate acestea, o astfel de societate ar trebui să aibă cel puțin 2 acționari;
-când se infiinteaza o SA, cel puțin 30% din capitalul social subscris, sau 100% în ceea ce privește aporturile în natură, trebuie să fie imediat varsat la constituirea societății și intreg capitalul social subscris trebuie achitat integral în termen de 12 luni de la momentul finalizarii tuturor etapelor de infiinare asocietatii.

Modul de infiintare a unei societati cu răspundere limitată în România
1. Documentele necesare pentru infiintarea unui SRL în România
Documentul prin care se infiinteaza o societate cu răspundere limitată în România se numește „act constitutiv” și este unic în forma sa. Acest tip de societate poate fi, de asemenea, fondată pe baza unui contract social și un statut, sau doar cu un statut în cazul în care există un asociat unic.
În actul constitutiv, principalele detalii care trebuie să fie menționate sunt:
• informațiile personale ale asociaților;
• numele societatii și sediul social;
• capitalul social;
• domeniul principal de activitate si activitata principala desfasurata de catre societate;
• activitățile comerciale secundare și alte aspecte specifice referitoare la asociatii.
2. Informatii referitoare la asociatii societatii cu răspundere limitată românești.
Reglementarile legale referitoare la înființarea unei societati romanesti permit unui singur asociat sa infiinteze o societate cu răspundere limitată. Legea interzice acestui asociat să fie asociat unic în alte societăți cu răspundere limitată, iar societatea poate fi infiintata de către un numar maxim de 50 de asociați. În cadrul societatii cu raspundere limitata, asociatii răspund în limita contribuției lor la capitalul social subscris si varsat, iar obligațiile sociale sunt garantate de patrimoniul social.
Fiecare asociat are dreptul de a participa la Adunarea Generală a Asociatilor, dar, de asemenea si obligatia de a indeplini sarcinile și responsabilitățile corespunzatoare calitatii sale de asociat.
3. Restricții sau interdictii, în ceea ce privește persoana care poate infiinta un SRL în România.
Persoanele carora le este complet interzis sa infiinteze un SRL in România includ persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită sau alte activități ilegale menționate în Legea 31/1990.
4. Minimul de capital social necesar la infiintarea unui SRL.
Într-o societate cu răspundere limitată infiintata în România (SRL), capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei, echivalentul a aproximativ 45 de euro, iar la momentul înregistrării societății la Registrul Comerțului asociații trebuie să fi depus această sumă.
În vederea înființarii unui SRL in România, asociatii au posibilitatea de a stabili un alt capital social în funcție de afacerea lor. Dacă la început exista o suma minima stabilita, pe parcurs societatea cu răspundere limitată poate majorara acest capital social.
5. Informatii privind alegerea denumirii pentru o societate cu răspundere limitată în România
Toate societatile trebuie să opteze pentru o denumire care trebuie să fie unica. Nicio societate comerciala nu are dreptul de a utiliza numele unei autorități publice sau al unei instituții publice. Totodata, denumirea aleasa nu trebuie sa fie identica sau similara cu cea a unei societati comerciale existente.
6. Sediul social al societatii.
Pentru a infiinta un SRL român, trebuie dovedita cu documente existența unui sediu social, de exemplu, copii certificate ale dreptului de proprietate.
În cazul în care detineti o proprietate personală și doriți să-l transformati într-un sediu social, astfel încât să puteți infiinta apoi un SRL românesc, trebuie să prezentati pentru depunere copii legalizate ale actului de proprietate. Indiferent dacă sunteți proprietarul acestei proprietăți sau doar un chirias, veți avea nevoie de aprobarea asociatiei de proprietarilor sau asociației de locatari.
Un serviciu frecvent ales de clientii nostri este “sediul virtual”, gazduirea sediului societatii comerciale de catre biroul nostru. In acest mod, se evita orice formalitate suplimentara legata de stabilirea sediului social, ceea ce permite constituirea societatii in cel mai scurt timp posibil.
7. Informatii si documente necesare in vederea infiintarii unui SRL in România.
În scopul de a infiinta un SRL in România, sunt necesare următoarele documente și informații:
• informații cu caracter personal ale asociatului: Numele complet, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia;
• desemnarea administratorilor societatii, responsabili cu gestionarea și conducerea acesteia, persoane fizice sau juridice;
• denumirea societatii și sediul social;
• natura activității ce urmeaza sa fie desfasurata de care societate, specificând activitățile comerciale principale și secundare;
• date privind procentul de profit și pierderi pentru fiecare asociat;
• informațiile referitoare la capitalul social subscris si varsat de fiecare asociat, numărul și valoarea nominală a partilor sociale, numărul de parti sociale detinute de fiecare asociat.

Fiecare business prezinta particularitatile sale. Acesta este motivul pentru care suntem aici pentru a vă asista, astfel încât sa nu va faceti griji cu privire la problemele juridice si fiscale, în timp ce dumneavoastra va puteti concentra pe deplin asupra ideilor si strategiei antreprenoriale, economisind astfel timp si bani. Echipa de avocati si consultanti cu experienta din cadrul biroului nostru este gata să vă ajute să deschideți si/sau să dezvoltati afacerea dumneavoastra din România.