Membrii echipei noastre care activeaza in domeniul contabilitatii, salarizarii, resurse umane, consultanta, taxe si impozite sunt pregatiti pentru societatile de toate tipurile, cu capital mixt, strain sau romanesc, firme cu experienta sau societati care se pregatesc sa intre pe piata, oferind consiliere si un pachet complet de servicii orientate sa acopere in totalitate si la cel mai inalt nivel de professionalism cerintele clientilor.

Serviciile de contabilitate acopera contabilitatea financiara si de gestiune, obligatorii pentru orice societate pentru a reflecta situatia in care se regaseste lunar, trimestrial, semestrial si anual, atat pentru membrii conducerii si consiliului de administratie, cat si pentru institutiile abilitate ale statului roman.

Completarea serviciilor de contabiliatea financiara si de gestiune este intocmirea lunara a tuturor declaratiilor si depunerea acestora la institutiile statului in numele clientului nostru. Declaratiile trimestriale si semestriale cerute de legea romana revin tot in sarcina noastra , regasindu-se in portofoliul serviciilor oferite. Intocmirea bilantului contabil este o alta sarcina a noastra ca si prestator si ca urmare o vom indeplini cu tot profesionalismul necesar alaturi de situatiile consolidate la fiecare final de an.

Pentru ca pana la intocmirea contabilitatii financiare este un pas important de parcurs si anume intocmirea contabilitatii primare, noi va oferim consilierea si asistenta necesara pentru emiterea, receptia, si organizarea documentelor primare. Arhivarea documentelor aferente departamentului contabil o lasati in grija noastra. Deasemenea membrii echipei noastre ofera consultanta permanenta, referitor la probleme curente care pot parea in aceasta activitate, solutionandu-le in timp real, aceasta consultanta extinzandu-se si asupra unor situatii mai elaborate de fiscalitate, taxes au personal.

Impozitele si taxele ocupa un nivel important in cadrul companiei noastre, mizand pe considerentul ca este un rau necesar in cadrul oricarei organizatii a clientilor nostri, de aceea oferim consiliere impreuna cu departamentul nostru de audit in ceea ce priveste fiscalitatea aplicabila in Romania la nivelul companiei dumneavoastra, impozitul pe venit, impozit pe profit, impozite cu retinere la sursa, samd, precum si lansarea unui opis de proceduri pentru reducerea impozitelor suportate de companiile clientilor nostri in favoarea statului.

Salarizarea si partea de resurse umane este acoperita cu brio prin cunoasterea foarte buna a Codului Muncii aplicabil in Romania, prin intocmirea contractelor de munca, a actelor aditionale sau a deciziilor de incetare a raporturilor de munca. Lunar compania noastra calculeaza si intocmeste statul de plata si fluturasi pentru angajatii clientilor nostri, adiacent acestui calcul sunt intocmite si verificate declaratiile catre Bugetul Statului. Protectia muncii este un domeniu asigurat de membrii companiei noastre specializati si acreditati in acest sens.

Pentru ca lista serviciilor in domeniul contabil sa fie completa va oferim la fiecare sfarsit de luna un sistem de raportare corelat cu necestitatile fiecarui client sau asociat unic reprezentat de o companie “mama” care trebuie sa consolideze situatiile financiare din Romania cu cele din tara de origine. Sistemul de raportare poate sa fie unul creat de compania noastra bazat pe

cerintele si necesitatile companiei pentru care se intocmeste sau poate fi adoptat un sistem impus de societatea care are nevoie de datele financiare consolidate.

Servicii de contabilitate și raportare

Asistență dupa constituire, implementarea sistemului de contabilitate și raportare:

Achizitia registrelor contabile și fiscale obligatorii de la ANAF
Alegerea sistemului pentru contabilitate – initializarea planurilor de conturi in conformitate cu cerintele clientilor, firmei mama sau grupului; initializarea centrelor de cost și a altor configurații, la cererea clienților;
Management de proiect în cursul organizării sistemului informațional contabil;
Instruirea personalului societăților comerciale pentru serviciile de contabilitate primara, gestiune, facturare, arhivare.

Contabilitate și control al operațiunilor contabile

Mentenanța arhivelor contabile computerizate, în deplină conformitate cu cerințele politicilor contabile ale societăților comerciale și cu standardele române de contabilitate;
Înregistrarea plăților bancare și a chitanțelor și punerea acestora în acord, acolo unde este cazul, cu facturile;
Înregistrarea constantă a operațiunilor în jurnalele de vânzări și achiziții;
Înregistrarea tuturor achizițiilor de active fixe și a înstrăinării acestora, ținerea la zi a registrului de active fixe, calcularea deprecierii și a profiturilor/pierderilor în urma înstrăinării lor, înregistrarea modificărilor survenite după efectuarea inventarului fizic;
Înregistrarea tuturor deconturilor de cheltuieli;
Înregistrarea tuturor celorlalte încasări sau cheltuieli mărunte;
Înregistrarea cheltuielilor aferente salariilor;
Înregistrarea provizioanelor, plăților în avans, dobânzilor etc.;
Calcularea și înregistrarea diferențelor de curs valutar.
Intocmirea lunara :
– balanta contabila sintetica si analitica
– registru-jurnal detaliat
– fise sintetice si analitice
– situatia analitica a furnizorilor
– situatia analitica a clientilor
– completarea registrului jurnal (lunar), registrului de evidenta fiscala (trimestrial), registrului inventar (anual)

Servicii de asistență pentru obligatiile declarative

Calcularea taxelor, impozitelor și contribuțiilor datorate de societăți comerciale și de persoane fizice;
Întocmirea declarațiilor fiscale conform cerințelor legislației române;
Depunerea declarațiilor fiscale la autoritățile competente;
Pregătirea din timp a plăților estimate pentru taxe și impozite;
Asistență pe durata procesului de rambursare a TVA;
Asistență în timpul desfășurării auditului fiscal efectuat de autoritățile române.

Servicii administrative

Asistență pentru deschiderea conturilor bancare;
Stabilirea băncilor mandatate;
Rezolvarea diverselor aspecte ce țin de relația cu băncile, incluzând instalarea și mentenanța platformei de e-banking, precum și pregătirea și efectuarea tuturor tipurilor de plăți.
Alte servicii de asistență contabilă și administrativă
Întocmirea facturilor pentru clienți, la cererea acestora;
Întocmirea și depunerea situațiilor statistice (INTRASTAT / NBR / ANRE etc.);
Introducerea documentelor principale în sistemul clienților, pentru a putea fi accesate de entități străine;

Consultanță în domeniul contabilității și asistență la implementarea / localizarea sistemului de planificare a resurselor întreprinderii – ERP – (implementarea unor sisteme de programe/aplicații pentru computer precum SAP, Exact etc);

Salarizare și resurse umane

Prelucrarea calculelor salariale lunare;
Întocmirea și livrarea fluturașilor pentru fiecare angajat;
Întocmirea ordinelor de plată pentru salarii și impozite
Introducerea plăților pentru salarii și impozite în sistemul bancar online
Întocmirea declarațiilor fiscale lunare și a declarațiilor referitoare la salarii și depunerea acestora la autoritățile fiscale competente pe baza semnaturii electronice
Servicii complete de asistență la obținerea autorizației de muncă pentru angajații străini (veniți din alte state decât cele membre ale UE);
Întocmirea contractelor de muncă și a anexelor la acestea;
Îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru rezilierea / încetarea / suspendarea contractelor de muncă;
Emiterea adeverințelor de salariu / vechime în muncă;
Întocmirea și actualizarea Registrului Electronic de Evidență a Salariaților;
Menținerea relației cu autoritățile competente și oferirea asistenței pe durata desfășurării activităților de inspecție a muncii;
Elaborarea / Actualizarea Regulamentului intern, Contractului Colectiv de Munca