Apelarea la serviciile notariale confera o siguranta sporita partilor, documentatia aferenta fiecarui act incheiat de catre notar fiind verificata in prealabil de catre acesta.
Din punct de vedere probatoriu si procesual, actele autentificate de catre un notar public constituie un important mijloc de proba, putand fi atacate numai prin procedura inscrierii in fals iar pe de alta parte pot fi investite cu formula executorie, dobandind astfel aceeasi putere ca o hotarare judecatoreasca.
Anumite categorii de acte si proceduri , cum ar fi actele translative de proprietate ale imobilelor sau procedura dezbaterii succesorale pot fi instrumentate doar prin intermediul unui notar public.

Nu in ultimul rand, diverse tipuri de declaratii pe propria raspundere sunt cerute de catre institutii in forma autentica.

Dintre principalele acte si operatiuni pe care notarul public are competenta materiala sa le indeplineasca amintim:
– redactarea si/sau autentificarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor (contracte, procuri, declaratii etc);
– procedura succesorala notariala;
– legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, a copiilor de pe inscrisuri, a traducerilor precum si a sigiliilor;
– darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;
– primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;
Prin intermediul colaboratorilor nostri, va oferim o modalitate directa de a incheia actele si operatiunile amintite mai sus, precum si de a beneficia de consultanta notariala pentru identificarea si punerea in practica a solutiei juridice optime pentru fiecare client in parte.